?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Я не хотел (честно-честно). И даже не вспоминал до следующего скайп сообщения.

[00:17:42] Сергей Ильич: напиши magic words в жж

Magic words так magic words.

Я поеду в Копенгаген, я поеду в Копенгаген, я поеду в Копенгаген, я поеду в Копенгаген, я поеду в Копенгаген, я поеду в Копенгаген, я поеду в Копенгаген, я поеду в Копенгаген, я поеду в Копенгаген...

Comments

( 4 comments — Leave a comment )
goodsoft
Apr. 2nd, 2011 01:14 am (UTC)
hurr durr
progmeistars_cm
Apr. 3rd, 2011 08:27 pm (UTC)
но ведь таки помогает :D
Константин Францкевич
Apr. 7th, 2011 05:24 pm (UTC)
Me too =))))
jatilind
Apr. 14th, 2011 03:18 am (UTC)
What a great resource!

( 4 comments — Leave a comment )